Digital stadsutveckling

Syfte och mål

Projektet bidrar till nästa generations energy management-system med AI-baserade simuleringsverktyg och digitala tvillingar, genom att kombinera tillämpad forskning inom akademin med ett banbrytande utvecklings- och innovationsarbete hos företag som tillgodoser fastighetsbranschens framtida behov av energieffektiviseringsåtgärder, implementering av nya laster, energilager och lokal energiproduktion. Projektet förväntas bidra till nästa generations energy management-system med nya AI-baserade algortimer och digitala tvillingar, vilket förväntas leda till ett mera hållbart och motståndskraftigt energisystem. Deltagande parter kommer att få en konkurrensfördel genom att vara med och tidigt driva utvecklingen samt visa upp lösningar i en demonstratormiljö i världsklass. Svensk attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar inom energy managemetn-området förväntas stärkas och svensk industris konkurrenskraft förbättras. Parterna inkluderar ett universitet, ett energiföretag, en fastighetsägare och ett globalt teknikbolag inom automation, elektrifiering och digitalisering. Projektet kommer tillsammans att samla in krav, designa ett innovativt energy management-system inkluderande nya AI-baserade algoritmer och en digital tvilling, implementera mjukvara och andra artefakter samt demonstrera lösningarna i en verklig miljö vid Campus Skellefteå. Förväntade effekter och resultat inkluderar ett mera hållbart och motståndskraftigt energisystem samt en demonstratormiljö i världsklass.

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet
Projektets löptid: aug 2022 - jul 2025
Status: Pågående