Digital tvilling för ett bildseende precisionsskogsbruk

Syfte och mål

Målet för projektet är att utveckla en plattform för en end- to-end AI för skogliga analyser och syntetisk digitala tvillingar av skogen. Vilket skapar förutsättning för internationalisering av en end-to-end AI för högupplöst analys av skogliga data för behovsanpassade användningsområden. Projektet bryter helt ny mark och bidrar till kunskap som tidigare saknats om hur syntetisk datagenerering kan användas för att bygga applikationer i ett modernt skogsbruk. Projekt kommer ta hänsyn till granulariteten mellan olika trädarter och att kunna skapa realistiska skogar som resultat.Värdet blir att skogsbranschen kan värdera mellan att optimera för att säkra en högre ekonomisk lönsamhet samtidigt som man avsätter skog för kolbindning, säkrar kolsänka i virke till industrin, ökar den biologiska mångfalden och bistår med naturupplevelser för samhället. Arboair finansierar sin del av projektet utöver den del som Vinnova finansierar. Övriga parter kommer att finansiera sina kostnader genom egna medel. Behovsägaren tror på idén och lösningen och ser en stor potential och går därav in med inkind tid, data och pengar i projektet.

Fakta om projektet

Koordinator: Arboair AB
Projektets löptid: sep 2022 - dec 2024
Status: Pågående