DyMuDrop

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ny AI-teknik för att uppnå robusta, stabila samverkande mål i dynamiska, osäkra och ibland konfliktfyllda miljöer.Som ett övergripande användningsfall fokuseras på hantering av begränsningar i ett flerdrönarscenario med flera tjänsteoperatörer, inkluderande både statiska och dynamiska begränsningsfaktorer. Att välja samtidiga flygrutter och vägval i ett scenario med ett flertal drönare i en stadsmiljö är en central och komplex frågeställning som beror av:FlygbaneplaneringDynamiska begränsningarRegelverksbaserade begränsningar. Genom att använda AI-förmågor förutses att dimensioneringen av drönartrafik inom kontrollerade områden kan optimeras och erbjuda effektivare lösningar, där även begränsningar såsom varierande nätverkstäckning, användartäthet, etc. kan hanteras. Utifrån schemalagda uppgifter och uppdrag kan drönar-rutter och tjänstebehov förutses, planeras och anpassas för att genomföra säkra aktiviteter inom kontrollerade områden med hänsyn till tjänstebehov. Det centrala målet med projektet är att lösa verkliga problem som uppkommer när många obemannade agenter ska samverka i en faktisk, urban miljö med multipla begränsningar. I korthet betyder detta att hantera en dynamisk miljö i en kontrollerad omgivning.Givet detta, så kommer projektet att struktureras i fem tekniska arbetspaket, enligt följande: WP1 – Användningsfall, behov och förmågor WP2 – Teknik- och förmågeanalys och systemspecifikationWP3 – Förmågeforskning och utvecklingWP4 – FörmågeintegrationWP5 – Experiment och demonstrationer.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab
Projektets löptid: dec 2022 - nov 2025
Status: Pågående