Elektromagnetisk interferens och kompatibilitet för autonoma flygplatsen

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien kommer att arbeta med elektromagnetisk interferens (EMI) samt elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i en autonom samt elektrifierad flygplatsmiljö. Syftet är att skapa ett konsortium och planera ett projekt i avsikt att förstå samt hantera EMI/EMC i flygplatsmiljö kopplat till införandet av elflyg och elektrisk infrastruktur, t.ex solenergi, samt autonoma system, maskiner och apparater. Målet är att skapa ett fundament för vidare arbete med autonomi och elektrifiering i flygplatsmiljö där frågor runt EMI och EMC är integrerade delar. Det direkta resultatet från genomförbarhetsstudien är en projektplan samt ett väl ihopkopplat konsortium som skall kunna genomföra ett efterföljande projekt. Ett ytterligare viktigt resultat är att arbetet kommer att ge en överblick över det arbete som i nuläget är gjort av olika parter avseende EMI och EMC utmaningar i flygplatsmiljö. Genomförbarhetsstudien och ett efterföljande projekt kommer i förlängningen också att lägga bidra till skapandet av en tydlig och kvantitativ kravbild, samt forma rutiner och arbetssätt, för arbete med EMI/EMC i flygplatsmiljö. Arbetet kommer att bedrivas i form av studier av tillgängliga underlag, möten och workshops med deltagande parter, samt studiebesök i relevanta miljöer. Fyra områden kommer att beaktas inför ett fortsättningsprojekt:- Mätningar i olika scenarier i syfte att skapa en förståelsebas för övriga områden. – Experiment i aktiv flygplatsmiljö i syfte att skapa kunskap och underlag för regel- och normeringsarbete. – Arbete med regler, normer och processer nationellt såväl som internationellt.- Framtida krav på övervakning av EMI miljön med flexibla mätsystem.

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet inst f system- och rymdteknik
Projektets löptid: dec 2022 - nov 2023
Status: Avslutat