En generell digital tvilling för gruvindustrin

Syfte och mål

Projektet avser att stödja en mer hållbar gruvproduktionsprocess genom att koppla samman processmodell, informationsmodell och affärsmodell via en digitala tvillingmodell, Målet med DT-MINN-projektet är att förbättra hållbarheten vad gäller utvinning av råvaror genom att vidareutveckla simuleringsmodelleringen avseende tillgänglighet och underhåll samt logisk modellering av tekniska fel. Huvudresultaten kommer att bestå av vidareutvecklade:- Distribuerad digital tvillingplattform för simulering och förutsägelse av produktionsprocessens tillgänglighet och optimering av underhåll- Gränssnitt mellan ovanstående system och i första hand Epiroc-maskiner i Kaunis IT-infrastruktur och produktionsprocess- Informationsmodeller för ovanstående Projektet kommer att genomföras i fem arbetspaket:1 Samordning och ledning2 Mål och måluppfyllelse3 Simuleringsmodellering för tillgänglighetsprediktering av produktion4 Digital tvillingmodell av Kaunis produktionsprocess5 Anslutning av DT-MINN-systemet och kommunikation med datakällor i produktionsprocessenResultatnyttjandet kommer att utföras hos partnerföretagen och efter projektet i den bredare processindustrin. Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling i framtida gemensamma projekt.

Fakta om projektet

Koordinator: Örebro universitet, maskinteknik
Projektets löptid: apr 2022 - mar 2025
Status: Pågående