ESCAPE-CD

Syfte och mål

ESCAPE-CD-projektet kommer att tillhandahålla infrastruktur och lösningar som gör det möjligt att i en produktionsanläggning hantera en flotta av autonoma och semiautonoma fordon och maskiner från flera leverantörer på ett sätt som möjliggör hög produktivitet samtidigt som säker drift kan garanteras på en acceptabel nivå. Projektet utgår från ett eller flera användningsfall som tillhandahålls av Boliden, tillsammans med en simuleringsbaserad metod för analys av funktionssäkerhet som tillhandahålls av MDH. Projektet bidrar med avancerade digitala lösningar som kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft, särskilt inom gruvnäringen och processindustrin generellt, men även inom andra branscher.Den förväntade effekten är att projektet kommer att bidra till att eliminera den kritiska flaskhalsen av att inte kunna fastställa säkerheten hos komplexa system-av-system i en autonom eller semi-autonom gruva. Därmed banar vi väg för att införa mer ändamålsenliga, effektiva och hållbara lösningar inom gruvdrift. Projektet kommer att utveckla metoder, tekniker och verktyg. Ett eller två specifika scenarier från Boliden kommer att vägleda projektet vars mål är en simuleringsbaserad miljö som utnyttjar geofencing och är anpassad till att säkerställa funktionssäkerhet. Ett nära samarbete mellan Boliden och MDH planeras och en referensgrupp med leverantörer kommer att inrättas. Projektet är organiserat i arbetspaket inriktade på (1) Arkitektur och process, (2) Simulering, (3) Säkerhetsgaranti och (4) Integration och användningsfall.

Fakta om projektet

Koordinator: Mälardalens universitet, akademin för innovation design och teknik
Projektets löptid: nov 2021 - okt 2024
Status: Pågående