Federated fleet learning

Syfte och mål

Vi behöver ett nytt paradigm för träning av AI; ett som gör det möjligt att samarbeta globalt kringdata, samtidigt som det löser dagens problemen kring datasäkerhet, datasekretess och dataöverföring.Med edge learning tränar fordon AI modeller ombord med sin egen datorkraft på lokalt insamladdata. Detta eliminerar behovet av dataöverföring till en central lagrings- och beräkningsinfrastruktur. Lokala modellförbättringar kan istället överföras till en central infrastruktur, eller direkt utbytas med andra fordon, för att sammanföras till en global modell med hög prestanda. * Snabbare utveckling av tillämpad AI som resulterar i färre olyckor i trafik.* Säkrare hantering av personlig data som möjliggör ohämmad teknikutveckling utan att inskränka på integritet.* Effektivare system sparar både energi och pengar.* En generisk arkitektur som kan anpassas till andra industrier utöver bilindustrin. Projektet följer ett agilt ramverk och delas upp i mindre delmål. Mindre arbetspaket förfinas och utvärderas kontinuerligt genom återkommande möten tillsammans med projektledare och styrgrupp.

Fakta om projektet

Koordinator: ZENSEACT AB
Projektets löptid: jan 2023 - aug 2025
Status: Pågående