ForeFuture

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en förstärkt förmåga att i realtid genomföra analys av verklig risk för cyberattacker mot ett företag eller en organisation.

Förväntade effekter och resultat

Recorded Future utför global insamling och analys av hot, aktörer och sårbarhetsdata. Foreseeti skräddarsyr hotmodellering och attacksimuleringar av organisationers faktiska system enligt aktuell hotbild. Genom att kombinera dessa förmågor kan den relevanta hotbilden bedömas i realtid och åtgärder vidtas för att minska den verkliga risken från cyberattacker. Detta kombineras med grundläggande forskning från KTH, om attackmodellering och stokastiska system, som gör det möjligt att analysera system där både hotaktörens bild och försvarsmekanismerna ändras över tid.

Fakta om projektet

Koordinator: Recorded Future AB
Deltagare: Kungliga Tekniska Högskolan, Swedavia AB, Foreseeti AB
Stödnivåer: 63%
Projektets löptid: maj 2021 - dec 2023
Status: Avslutat