Förstudie Cyberförsvarscampus

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att förbereda för Cybercampus Sweden, som ska bedriva gemensam forskning och innovation, erbjuda cybersäkerhetsutbildning, samordna EU:s deltagande i forskningsprojekt, fungera som en kompetent expertis för svenska beslutsfattare och öka Sveriges internationella synlighet. Cybercampus Sweden föreslås därför organiseras som ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Om våra digitala infrastrukturer inte är säkra är de flesta funktioner i vårt samhälle i fara. Cybersäkerhet är av yttersta vikt för Sverige idag och i allt högre grad i takt med att digitaliseringen fortsätter. Det krävs anmärkningsvärt höga kompetensnivåer för att försvara de extremt sårbara system som utgör samhällets digitala infrastrukturer. Resultatet av denna förstudie är att utarbeta en detaljerad plan och lansera Cybercampus Sweden, som syftar till att stärka nya säkerhetsverktyg och -metoder, och cyberutbildnings- och utbildningskapacitet.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Stödnivåer: 100%
Projektets löptid: apr 2022 - mar 2023
Status: Avslutat