Fusion of optical and radar satellite data and AI

Syfte och mål

I Skogsstyrelsens uppgifter ingår datering av slutavverkningar och uppföljning av återväxten efter avverkning. Idag används optiska satellitdata, som under vintern och molniga perioder kan vara svåra att få tag på.Projektet ska ta fram en prototyp som kan använda radarsatellitdata för att stödja övervakningen och undersöka hur radardata reagerar på fällda lövträd. I optiska bilder kan nämligen lövskog se ut att vara avverkad då löven inte är utslagna. Projektet ska även söka anpassa prototypen till utländska vegetationstyper, med sikte på en världsmarknad av skogsmyndigheter. Projektet ska öka precisionen för datering av kalavverkningar och planteringar med hjälp av radarsatellitdata, samt öka förståelsen för hur radardata ser avverkad lövskog, som i optiska bilder från avlövade perioder ser annorlunda ut än när den är lövad.Ett framgångsrikt projekt ska leda till att Skogsstyrelsen använder projektets prototyp. Det ska också leda till att Spacemetric och Qamcom kan börja förbereda sig för marknadsföring och sälja denna prototyp i en version anpassad till andra länder, med sikte på världsmarknaden av nationella skogsenheter. Skogsstyrelsen kommer formulera krav och testa prototyplösningen samt ge användarfeedback, vilket gör att projektkonsortiet kan utveckla den till en produkt som Skogsstyrelsen kan använda i sitt dagliga arbete.Spacemetric kommer leda arbetet och bidra med bilddatabehandling- och projektledning.Qamcom Research and Technology kommer utveckla algoritmer för maskininlärning för att analysera de kombinerade satellit- och radardata, som används i systemet.Spacemetric och Qamcom kommer slutligen söka att inkludera resultaten i sin marknadsföring och försäljning.

Fakta om projektet

Koordinator: Spacemetric AB
Projektets löptid: jun 2023 - jun 2024
Status: Avslutat