Heliple – miljö för produktlivscykel hantering

Syfte och mål

Heliple projektet har tillämpat ett integrationsmönster som minimerar antalet gränssnitt, och OSLC standarden för att skapa en federerad PLM förmåga. Följande forskningsfrågor har adresserats: * Realiserbarhet: Har påvisats i liten skala * Slutanvändareffektivitet: Fullständig validering* Driftbarhet: Förståelse för vad som krävs för att driftsätta ett federerat system över lång tid har skapats * Kommersiell relevans: OSLC gränssnitt har spårning av krav mellan varktyg har implementerats och validerats. Investeringen var rimlig trots initiala svårigheter . Projektet har visat att det är möjligt och kommer att vara kostnadseffektivt att implementera OSLC gränssnitt för att länka produktdata. Dvs, det är grunden för att realisera federerade PLM förmågor. Det kvarstår att visa storskalig realisering samt validering av en integrerad PLM miljö, men projektresultaten är ett första steg att etablera en ny marknad där mindreverktygsleverantörer och verktygsintegratörer kan komma i fråga som leverantörer till större företag. Projektet organiserades i fyra arbetspaket med deltagare från tre projektpartner. I och med att projektet startade under Covid-19 pandemin så var det svårt att skapa ett integrerat team initialt. Så snart restriktionerna lättades så fick vi möjligheten att mötas och skapade ett riktigt bra samarbetsklimat. Som ett resultat av projektet grundades en spin-off från KTH – Make Lynxwork AB.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab
Projektets löptid: okt 2021 - mar 2023
Status: Avslutat