Integrated Learning in cutting-edge digital technologies

Syfte och Mål

Ett antal akuta lärandebehov har identifierats inom området avancerad digitalisering. Målet är att skapa Learning journeys, lärresor, som möter dessa verksamhetsbehov och samtidigt validera Integrated learning-modellen. Detta projekt adresserar behoven i fyra utvalda kunskapsområden: Systemteknik av komplexa system i cyberfysiska system Cybersäkerhet i produkter Autonoma samarbetssystem och Human-Autonomy Teaming Datadrivna systemapplikationer inklusive datavetenskap, maskin/djupinlärning

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att tillämpa Integrated learning-modellen för att skapa användbara modulära lärresor, Learning journeys, i avancerade digitala projekt. Målet är följande: Mål 1: Generera användbara Learning journeys som direkt stödjer lärande inom de valda domänerna. Mål 2: Validera och förbättra modellen så att den är redo att lanseras och användas i avancerade projekt. Mål 3: Bilda grunden till ett ekosystem av partners inom industrin och akademin, för att upprätthålla och utveckla Learning journeys.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab AB
Deltagare: Ericsson, ABB, Saab
Stödnivåer: 50%
Projektets löptid: okt 2022 - jun 2024
Status: Pågående