Integrerat lärande i digitala spetsteknologier

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka takten på lärande inom spetsteknologier, genom att föra samman Sveriges ledande industrier, högskolor, universitet samt små och medelstora företag. Målet är att skapa ett ekosystem för lärande och spridning av ny teknologi, baserat på verkliga projekt och testbäddar.

Förväntade effekter och resultat

Detta skall resultera i: Samarbete mellan industrier och branscher, experimenterande och delande av erfarenheter Snabba och skalbara metoder för lärande inom spjutspetsteknologier Uppsnabbad/accelererad forskning och innovation Kompetenshöjning av nuvarande och kommande experter Ökad konkurrenskraft för svensk industri som håller Sverige kvar i frontlinjen genom att använda ett ramverk för systematisk och hållbart lärande, inklusive strategier, metoder, kultur och digital infrastruktur.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab ab
Deltagare: Kungliga Tekniska Högskolan, Ericsson AB, ABB AB
Stödnivåer: 50%
Projektets löptid: sep 2021 - aug 2023
Status: Avslutat