Konfidentiell utvärdering av förtroendet för programvaran

Syfte och mål

Genom ökad användningen av programvarudefinierade arkitekturer och nätverk i kritisk ICT infrastruktur börjar regulatorer och tjänsteleverantörer kräva evidens som visar att programvaran är pålitlig. Projektet CEST (Confidential Evaluation of Software Trustworthiness) kommer att forska och utveckla nya tekniker, processer och metoder som möjliggör analys av känslig, proprietär programvara utan att åsidosätta dess sekretess. Som resultat kommer företag och organisationer att enklare och bättre kunna analysera och därmed även lita på tredjeparts programvara.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten omfattar:

  • En konfidentiell databehandlingsplattform med verktyg och dokumentation för konfidentiell utvärdering av programvarans pålitlighet.
  • Representativa testanvändarsfall tillämpade på Telco domän inkl. metoder för utvärdering av förtroendet för programvaran, förslag på standardisering och en demo av den föreslagna arkitekturens genomförbarhet.
  • Beskrivning av värdepropositionen för olika aktörer i värdekedjan för utvärdering av programvarans pålitlighet: utvecklare, leverantörer, tjänsteleverantör och certifieringsföretag.

Fakta om projektet

Koordinator: Ericsson AB
Deltagare: RISE Research Institutes of Sweden AB, Atsec Information Security AB, Hyker Security AB
Stödnivåer: 73%
Projektets löptid: maj 2021 - maj 2023
Status: Avslutat