Leverantörsoberoende automatisering av transformatorstationer över 5G

Syfte och mål

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2025
Status: Pågående