Maskinkonfigurerbar AI på industriella verktyg och processer

Syfte och mål

Verktygsslitage är en nyckelfaktor som påverkar effektiviteten i industriella tillverkningsprocesser och ytkvaliteten på produkterna.

Projekts syfte är att utveckla en helt ny AI-driven tjänst för verktygsslitage och processövervakning baserad på IPerceptspatenterade självdiagnostiklösning för automatisering av diagnostik och tillståndsövervakning i industrimaskiner.

Den nya tjänsten kommer att bidra till omvandlingen av industrier mot digitalisering och öka deras konkurrenskraft, vilket underlättar övergången till smart underhåll och Industri 4.0.

Förväntade effekter

Lösningen för verktygs- och processövervakning förväntas möjliggöra optimering av cykeltider, optimering av vibrationer under produktion för att öka detaljkvaliteten, optimering av luftskärningstid och optimering av energianvändning under drift.

Detta kommer också att bidra till betydande ekonomiska, miljömässiga och operativa vinster för användarna. De förväntade effekterna för industrin är minskade maskinskador, minskade produktionsstopp, minskade skrotade delar och kostnader för bearbetning samt minskat miljöavtryck kopplat till minskade verktygsbyten.

Lösningen kommer att behöva hantera komplexitet och stor variation i produktionen, samtidigt som den tillhandahåller automatiserade insikter för att förbättra inte bara underhållet utan även driften av maskiner.

Fakta om projektet

Koordinator: IPercept Technology AB
Projektets löptid: maj 2023 - apr 2025
Status: Pågående