NoBias 2.0

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en digital tjänst för inkluderande kommunikation i text och bild med stöd av AI. Det finns behov av kunskap om normer och bias i kommunikation och syftet är att öka kunskapsnivån om detsamma i näringsliv och organisationer. Målet är att utveckla en tjänst/ett verktyg för inkluderande kommunikation, i form av en skalbar tjänst/modul som kan implementeras i andra plattformar/system och för olika kontexter. Mål är även att analysera för flera bias, enkelhet och relevant granskning i realtid, samt robusthet, trovärdighet och tillit till tjänsten. Kunskap om: inkluderande kommunikation; om etisk digitalisering med utgångspunkt i text- och bildbruk, teknikbruk; om UX/användarvänlighet/digital tillgänglighet för fler, användarupplevelse som bidrar till ökad förståelse av normer och bias; om teknologierna i alla steg från datainsamling till modellspridning, input speglar output och speglar samhället i stort, kunskap om hur normer och bias påverkar digitalisering; om insamling, bearbetning och implementering av dataset med utgångspunkt i normer och bias Projektets upplägg är tvärdisciplinärt och praktikbaserat för att skapa ny kunskap och förståelse inom området inkluderande digital kommunikation. Genomförandet sker i fyra arbetspaket, Learn, Ideate, Build och Launch, med genomförande i design sprints, ett nytt sätt att genomföra utvecklingsprojekt på kortare tid och säkrare resultat genom samskapande, användartester och valideringar.

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2025
Status: Pågående