Pilot för den Svenska moln av moln infrastrukturen

Syfte och mål

Syftet är att skapa ett generellt moln av moln som spänner över sensorer/enheter till centraliserade moln-datacenter och möjliggör säkert datautbyte mellan industriella ekosystem. Infrastrukturen skapas för projekt och Proof-of-Concepts inom programmet Avancerad Digitalisering. Mål inkluderar en långsiktig vision, minimum viable products av infrastrukturen samt både accessnätverk, edge och moln mjuk-, hårdvara och specifikationer för den avsedda långsiktiga förvaltningen inom ett testbäddsbolag.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat:

  • Att accelerera innovation och digitalisering inom svensk industri och offentlig sektor och bidra till att säkra ledande internationell konkurrenskraft
  • Stärka det svenska innovationssystemet genom att bryta silos, möjliggöra utbyte och återanvändning mellan multipla ekosystem, industridomäner och testbäddar.
  • Påverka den europeiska approachen till digital infrastruktur för utbyte mellan ekosystem genom standardisering.

Fakta om projektet

Koordinator: Ericsson AB
Deltagare: Saab AB RISE Research Institutes of Sweden AB, Aspect Systems Sweden AB, ABB AB
Stödnivåer: 50%
Projektets löptid: okt 2021 - apr 2023
Status: Avslutat