PLENUM – arena for industrial workspaces

Syfte och mål

PLENUM syftar till att förse industrin med designverktyg och metoder för att skapa hållbara fabriker/arbetsplatser/manuella operationer samt en utvecklingsmiljö för flera användare i en redan befintlig industriell plattform. PLENUMS mål är att utveckla och demonstrera en lättanvänd (låg tröskel) kostnadseffektiv interaktiv multi-user 3D-miljö för utveckling, arbetsplatsdesign, upskilling och ergonomianalys som inkluderar tusentals användare och minskar miljöpåverkan. PLENUM möjliggör bättre och effektivare fabriker när det gäller ekonomisk prestanda med mindre utsläpp och mer människocentrerad arbetsplatsdesign. PLENUM möjliggör också inkluderande design för all personal samt effektiv industriell 3D-utvecklingsmiljö, vilket avsevärt minskar behov av resande genom att fabriker kan besökas online. – Samla kravspecifikationer från industri och utövare tillsammans med experter- Utveckla funktioner för XR-miljöer, upskilling/reskilling för flera simultana användare i en digital industriell plattform för analys och design av arbetsplatser och fabriker- Utveckla domänspecifika implementeringar parallellt för fabriks/arbetsplatsdesign samt ergonomibedömningar för att möjliggöra interaktion/flera användare i samma 3D-miljö- Testning/validering i minst fem fabriksmiljöer – Finjustering och validering inklusive resultatspridning

Fakta om projektet

Koordinator: Chalmers tekniska högskola inst industri- och materialvetensk
Projektets löptid: sep 2022 - sep 2025
Status: Pågående