Processtillståndsövervakning för bromsskivor

Syfte och mål

Skärningsprocessen involverar ett verktyg, ett arbetsstycke och ett maskinverktyg, vilket föreslår utveckling av ett Process Condition Monitoring-system (PCM) som inkluderar TCM och WSM som delsystem, vilket generellt formulerar målet för detta projekt.Utveckling av ett flexibelt och adaptivt system för processtillståndsövervakning för onlineövervakning av arbetsstyckets tillstånd på produktionslinjen för bromsskivor av grå gjutjärn. Utveckling av PCM-system som möjliggör onlinekontroll av arbetsstyckets status längs produktionslinjen, med start från de ämnen som tas emot från lagret till den färdiga produkten. Det första komponent-WSM-systemet, som ett delsystem till PCM, kommer att utföra uppskattning av materialbearbetbarhet och ämnens status samt kvaliteten på produkten. Det andra delsystemet, TCM, kommer att vara en del av WSM-delsystemet och kommer att utföra en bedömning av en verktygsstatus i produktionslinjens bearbetningsstadier. WP0 Samordning och administrationWP1 Datainsamling och hanteringWP2 Utveckling av materialmodellenWP3 Utveckling av övervakningslinjer/delsystem för WSM och TCMWP4 Utveckling av mätblockWP5 Integration av lösningarna i PCM: Flexibilitet och anpassningsförmågaWP 6 Spridning av resultatAlla WP kommer att utföras parallellt med viss fördröjning och av flera grupper.

Fakta om projektet

Koordinator: Lunds tekniska högskola inst maskinvetenskaper
Projektets löptid: maj 2023 - apr 2026
Status: Pågående