ProFlow – prototype for products information flow

Syfte och mål

ProFlow syftar till att förbättra informationsutbytet mellan tillverkningsindustrin och samhällsbyggnadssektorn, med fokus på förvaltning och renovering av byggnader, genom att använda avancerad digital teknik som Länkad Data och Digitala Tvillingar och att undersöka hur dessa teknologier kan underlätta cirkulär ekonomi. Samhällsbyggnadssektorn har stort fokus på att minska tid, kostnad och miljöpåverkan. Digitalisering anses vara en nyckelfaktor för att uppnå detta. ProFlow har som mål att förbättra informationsutbytet med tillverkningsindustrin och projektets resultat kommer att implementeras och vara direkt användbart i båda sektorerna och bidra till sektorernas pågående digitalisering. I projektet kommer tekniska lösningar att testas och utvecklas, samt metoder och organisatoriska rutiner revideras. Under tre år kommer ett team av forskare, en doktorand och representanter från partnerföretagen att samarbeta. Projektet kommer att följa metodiken Design Research Methodology: projektets mål kommer att detaljerats; nödvändig kunskap inhämtas och en prototyp kommer att implementeras. Utvärderingen av denna prototyp kommer ge kunskap om hur informationsutbytet kan förbättras och hur detta kan skapa bättre förutsättningarna för cirkulär ekonomi. Resultatspridning kommer ske genom forskningsartiklar, populärvetenskapliga artiklar samt seminarier med relevanta aktörer.

Fakta om projektet

Koordinator: Tekniska högskolan i Jönköping
Projektets löptid: nov 2021 - nov 2024
Status: Pågående