Radarize

Syfte och mål

Radarize syftar till att göra det möjligt för självkörande gruvfordon att navigera säkert även vid dålig sikt, t.ex. i rök, damm och dimma. Gruvfordon måste ha exakt lokalisering som är tillförlitlig både under nominella förhållanden och när sikten är låg, och det utan att vara beroende av extern infrastruktur för inmätning. De måste också på ett tillförlitligt sätt kunna upptäcka hinder, och särskilt människor, även när sikten är låg. I Radarize arbetar vi framför allt med moderna radarsensorer i 2D och 3D för att nå dessa mål, eftersom de är okänsliga för dåliga siktförhållanden. Resultat från Radarize kommer att kunna tillämpas för autonom och manuell drift där dagens maskiner inte kan köras: t.ex. i damm (efter sprängning eller i dammiga utomhusmiljöer), i dåligt väder (snöfall, dimma, etc.), eller vid körning genom rök för att evakuera personal från en brand. Projektet bidrar till säkrare arbetsplatser: både vad gäller brandsäkerhet och när det gäller att minska påfrestande arbete under jord och exponering för damm och partiklar.Vi kommer också att öka produktiviteten genom att minska de stopp som krävs idag när sikten är låg. Vi kommer att vidareutveckla våra världsledande navigeringsalgoritmer för 2D-radar och utveckla nya metoder för 3D-lokalisering, där vi även kommer att arbeta med sammanslagning av sensordata i realtid med befintliga kartor. Vi kommer att utveckla metoder för att detektera människor och hinder i låg sikt genom att kombinera radar och inlärning från andra sensortyper. Vi kommer att driva utvecklingen av 4D-radar, inklusive optimering av signalbehandling för tätare och mer högkvalitativ data. Teknikerna kommer att testas och utvärderas i verkliga miljöer.

Fakta om projektet

Koordinator: Örebro universitet inst f naturvetenskap och teknik
Projektets löptid: apr 2022 - mar 2025
Status: Pågående