ReNAM

Syfte och mål

Forskningen inom ReNAM:s syftar till att tänja på gränserna för den befintliga autonominivån för gruvmaskiner i kritiska operativa scenarier genom att lägga till ett lager av robotikinspirerad reaktiv navigering till gruvmaskinerna. ReNAM kommer samtidigt utöka rollen simuleringsdriven utveckling spelar för effektiv autonomiutvärdering genom high fidelity fysikbaserade simuleringar. Den framgångsrika utvärderingen av ReNAM:s användningsomården för rampkörning och scenarier med blandad trafik kommer att främja användandet av autonoma gruvlastbilar i bredare scenarier utan att behöva isolera gruvlastbilars verksamhetsområde. I en större skala är framstegen inom sensorisk omgivningsuppfattning och relaterad uppdatering av ett centralt gruvhanteringssystem ett steg mot förarlösa fordon och digitalisering av gruvan då nya miljödata direkt kan visualiseras, positioner av fordon och upptäckta hinder kan streamas tillbaka och uppdateras live osv. LTU kommer att leda konsortiet och leda utvecklingen av system för autonom vägledning, reglersystem för navigering, samt positionering av gruvfordon. Epiroc kommer att tillhandahålla expertis inom gränssnitt till gruvfordonen, sensorutvärdering, och fjärrstyrd/autonom drift för gruvfordon, tillgång till testplatser samt test- och utvärderingsexpertis till projektet. Algoryx kommer att utveckla en simulator av Epiroc gruvfordon och relevanta gruvmiljöer för validering och verifiering av maskinens autonomi.

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet inst system- och rymdteknik
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2025
Status: Pågående