Säker användning av FOSS och 3PP

Syfte och mål

Projektets mål har varit att skapa ett ramverk i syfte att koordinera FOSS meta data insamling med automation. Funktionalitet som även klarar nedladdning av FOSS med integritet har utvecklats. Ramverket medger indata från en växande mängd tillgängliga analysverktyg, kommersiella såväl som potentiellt egenutvecklade. Utöver de uppsatta målen nåddes även möjligheten att bevara datapunkter på ett sätt som skapar ett oberoende till externt datas format. Softsense Framework integreras in i företagens SW supply chain som är anpassade till respektive bolags utvecklingsflöden.

Resultat och förväntade effekter

Automation av nedladdning och analys är skapad vilket avsevärt ökar utvecklingstakten för SW projekt jämfört med att inte ha detta ramverk tillgängligt. Vi kan konstatera att vi med införandet av automation och ökad säkerhet kan skifta fokus för SW utvecklare till att arbeta med den aktuella problemlösningen istället för den manuella FOSS-hantering. Förmågan att finna faktorer som ökar medvetandet kring användning av FOSS tillgängliggörs för en rad av roller involverade i industriell system och projektutveckling. Bland dessa konstruktionsansvariga, utvecklare och CM.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab AB
Deltagare: Ericsson AB
Stödnivåer: 22%
Projektets löptid: jul 2021 - aug 2022
Status: Avslutat