Säker maskininlärning i molnet

Syfte och mål

Målet i det här projektet är att utveckla säkra och integritetsbevarande maskininlärningsmetoder som garanterar datasäkerhet i molnet även om datan skulle hamna i fel händer. Vi utvecklar även en molnbaserad plattform för delning av data och samverkan, och implementerar algoritmerna i ett open-source ramverk. Projektet lägger grunden för svensk industri att på ett säkert sätt använda sig av state-of-the-art maskininlärning på öppen infrastruktur. Lösningen säkrar dataskydd och integritet och säkerställer att företag har möjlighet att nyttja avancerad dataanlys utan cybersäkerhetsrisker. Projektet varar i två år och består av följande fyra tekniska arbetspaket:* WP1: Algoritmer* WP2: Molnplattform* WP3: Open-source ramverk* WP4: DemonstrationUtöver de tekniska aktivteterna ingår även ett femte arbetspaket för kunskapsspridning.

Fakta om projektet

Koordinator: Uppsala universitet, inst elektroteknik
Projektets löptid: jul 2021 - aug 2023
Status: Avslutat