Säkerhet och integritetsskydd vid distansanvändning av testbäddar

Syfte och mål

SafeTest vill ta fram klassificeringar inom cybersäkerhet och Privacy enhancing technologies (PET) i fyra industriella case; fallen behandlar på olika sätt säkerhet för individer samt hur man samarbetar i realtid. För varje case i projektet kommer en prototyp av säkerhetslösning tas fram kopplat till: datasäkerhet, trovärdighet och integritet. Målet är att externa aktörer ska kunna utveckla hållbara processer, god arbetsmiljö och materiallösningar genom att utnyttja testbäddar på distans i real-tid med anpassade säkerhetslösningar som skyddar känsliga data under analys.

Förväntade effekter och resultat

Effektmålet är att på distans validera produktionsmetoder ihop med kund. De kunskaper som kommer att genereras i projektet har ett högt värde för industriella aktörer som själva bedriver mätningar på distans och där analys av känsliga data är en förutsättning för produkt- och produktionsutveckling. Projektresultatet är en lathund som ska sprida lärdomar om cybersäkerhet kopplat till distansanvändning av data.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Deltagare: AP&T Sweden AB, Prindit AB
Stödnivåer: 87%
Projektets löptid: jul 2021 - apr 2023
Status: Avslutat