SIMCON

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Projektets löptid: maj 2023 - apr 2026
Status: Pågående