Smart och säker gateway för sakernas internet

Syfte och mål

Syftet med projektet är ta fram en säker och energieffektiv artificiell intelligence (AI) accelerator arkitektur som är anpassad till IoT och edge AI relaterade användningsfall. Målet är att demonstrera och utvärdera AI-acceleratorns användbarhet med fokus på IoT-säkerhet genom att bl a bygga en prototyp av en smart och säker IoT gateway. Gatewayen och acceleratorn kommer att användas och utvärderas i ett antal IoT tillämpningar av projektets deltagande parter.

Förväntade effekter

En säker och effektiv AI-accelerator som projektet syftar till att utveckla möjliggör många intressanta tillämpningar även utanför projektets fokusområden. Imsys som tillverkare kommer att kunna få nya kunder, övriga partners kan få nya intressanta möjligheter kring smarta IoT tillämpningar. Projekresultat innefattar dels prototyper av AI-accelerator hårdvaran och IoT gateway samt tillämpningar för att demonstrera dess användbarhet. Utöver detta kommer även projektet att publicera forskningspublikationer inom relevanta områden.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Deltagare: Uppsala universitet, Imsys AB, Wittra Networks AB, IoTBridge AB
Stödnivåer: 84%
Projektets löptid: jul 2021 - dec 2023
Status: Avslutat