SURE – säker omkonfigurerbar hårdvara i AI-eran

Syfte och mål

I takt med att FPGA:er blir alltmer populära som plattform förimplementationer av kryptografiska algoritmer och för att accelerera AI-relaterade beräkningar blir det nödvändigt att skydda FPGA-implementationer från attacker som syftar till att stjäla kryptografiska nycklar eller immateriell egendom. För närvarande ger inte tillgängliga motåtgärder tillräckligt skydd. Målet med detta projekt är att skapa programvara med öppen källkod för hårdvarusäkerhetsbedömning och motåtgärder mot den nyligen uppkomna klassen av fysiska attacker baserade på avancerade AI-tekniker. Projektet förvåntas leverera nya metoder som använder maskininlärning för att analysera informationsläckage från FPGA-implementationer, och utforma motåtgärder. Den största utmaningen är att skapa försvarsmekanismer som motstår attacker även när angriparnas kapacitet växer. Detta är endast möjligt om säkerheten införlivas i en produkt i designfasen snarare än korrigeras senare, när en sårbarhet upptäcks. Våra resultat förväntas ge vägledning om hur design av FPGA:er och implementationer på dessa bör ändras för att säkerställa en proaktiv sårbarhetshantering. Projektet är planerat att vara klart om 24 månader. Parterna är KTH och Ericsson. Teamet har all nödvändig kunskap och utrustning för att genomföra projektet. Våra starka preliminära resultat visar att projektet har stora chanser att lyckas. Vinnovas finansiering kommer att göra det möjligt för vårt team att påskynda arbetet.

Fakta om projektet

Koordinator: Kungliga tekniska högskolan, division of electronics and embedded systems
Projektets löptid: jul 2021 - aug 2023
Status: Avslutat