Testbädd för digital innovation i aktiv produktionsanläggning

Syfte och mål

Denna förstudie beskriver ett koncept för hur testbäddar i producerande anläggningar kan skapas. Detta är ett alternativ till att investera i helt nya fysiska testbäddar som kräver stora investeringsbelopp. Genom mindre investeringar från typiska testbäddsaktörer som industri, startups, institutioner och statliga myndigheter kan befintliga produktionsanläggningar användas och därigenom säkerställa en reell koppling till den riktiga produktionsmiljön. Detta ökar sannolikheten för att resultatet används i den fysiska produktionsmiljön.

Resultat och förväntade effekter

Att utgå från den producerande anläggningen och dess huvudsakliga utmaningar förväntas leda till att fler produkter/lösningar får en mycket bra validering samt en referensinstallation. Den producerande anläggningen får en förbättrad anläggning och brett lösningsspektra på sina problem. Totalt förväntas svenska producerande företag ökar sin konkurrenskraft, ett ökat antal levererande företag och SMF:er når ut till marknaden , lösnings- och produkt-idéer konverteras till färdiga och kompletta lösningar i en mycket produktionslik miljö.

Fakta om projektet

Koordinator: ABB AB
Deltagare: Ericsson AB, Boliden Mineral AB, SISP Service & Development AB, Södra Skogsägarna ek för
Stödnivåer: 32%
Projektets löptid: okt 2021 - jun 2022
Status: Avslutat