TolkAI

Syfte och mål

Tekniken med tolkningsbar AI ska användas för att tillgodose transparens i framtagningsprocesser, för AI-baserade produkter och tjänster, för att förstå, verifiera och validera funktionalitet hos dessa, vilket är högst väsentligt för AI utveckling och användning av i Sverige. Metoder och verktyg ska utvecklas för att stödja en process från att identifiera behov hos användare med AI och data till leverans och återbruk av produkter som innehåller AI-komponenter. Tekniken ska även jämföras med AI som bygger på s.k. svartlådemodeller för att studera för och nackdelar med teknikerna. Projektet avser att ta fram kunskap om hur funktionalitet i produkter kan skapas med AI på ett sätt som kan tolkas och valideras av de som är involverade i produktutvecklingsprocessen. Resultaten kommer att underlätta för förändrat användningsområde av AI baserade produkter vid återanvändning och återtillverkning. Den framtagna tekniken ska möjliggöra tolkningsbar optimering av AI baserade egenskaper hos produkter som har direkt koppling till hållbarhetspåverkande egenskaper beskrivna i Agenda 2030. Projektet organiseras runt två praktikfall. Användning av framfartsdata för fartyg för att kunna erbjuda bättre framdrivningssystem och behandling av data från flygburen laserskanning av skog för att urskilja intressanta detaljer i beståndet. Metoder och verktyg ska utvecklas för att stödja en process från att identifiera behov hos användare med AI och data till leverans och återbruk av produkter som innehåller AI-komponenter. Forskningsaktörer är RISE, Chalmers avdelningar för mekanik och maritima vetenskaper samt Chalmers avdelning för industri och materialvetenskap.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Projektets löptid: sep 2022 - jun 2025
Status: Pågående