Utveckling av digital tvilling för bergborrning

Syfte och mål

Syftet med projektet DigiRock är att optimera borrprestanda för att spara energi och minska slitage på borrutrustning samtidigt som borrhastighet bibehålls eller förbättras. En digital tvilling kan användas för optimering av bergborrningsprocessen genom att balansera energieffektivitet, hög borrhastighet och borrutrustningens livslängd. Projektmålet är att utveckla en digital tvilling som används för optimering av borrprocessen, där borrhastighet och slitage viktas. Genom att använda den digitala tvillingen som utvecklats i DigiRock kommer bergborrningsutrustningen och processen att optimeras, följande effekter och resultat förväntas.Genom optimerad borrkronegeometri reduceras energiförbrukningen vid bergborrning.Optimeringen av borrkronan och borrprocessen leder till en förbättrad miljömässig hållbarhet.Genom att kunna förutsäga slitage under borrning i realtid kan underhållstopp planeras vilket leder till ökad produktionseffektivitet.Alla dessa effekter leder till en mer kostnadseffektiv produktion. DigiRock genomförs som ett treårigt projekt, uppdelat i sex arbetspaket. Projektet leds av avdelningen för hållfasthetslära vid Luleå tekniska universtitet med en styrgrupp bestående av medlemmar från de deltagande företagen: Boliden Minerals, Epiroc Drilling Tools, DYNAmore Nordic och Vastec Engineering. I DigiRock ingår således olika delar av värdekedjan genom representation av akademin, ett internationellt gruvbolag, en stor tillverkare av gruvutrustning, en kommersiell mjukvaruutvecklare och ett nystartat konsultföretag med expertis inom slitagesimuleringar.

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet inst teknikvetenskap och matematik
Projektets löptid: mar 2022 - feb 2025
Status: Pågående