Vad är klockan?

Syfte och mål

Målet är att skapa ett bibliotek under öppen källkodslicens som kan användas för att på ett tillförlitligt sätt ta reda på vad klockan är, och till exempel ställa den lokala klockan. Syftet med detta är att göra det enklare för utvecklare att i sin tur kunna använda lokal tid för sina applikationer. Speciellt med inriktning mot att använda certifikat och digitala signaturer som ofta enbart är giltiga inom ett visst tidsintervall.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att dels få robustare applikationer och tjänster, dels få ett större intresse och förståelse bland utvecklare för hur viktig tid är. Förväntat resultat är ett för utvecklare användbar algoritm implementerad som ett bibliotek i minst ett programspråk.

Fakta om projektet

Koordinator: Netnod AB
Stödnivåer: 70%
Projektets löptid: jul 2021 - mar 2023
Status: Avslutat