VISER – Visual Inspection of airspace

Syfte och mål

Projektet VISER utvecklar och utprovar ett system för övervakning av det undre luftrummet baserat på optiska sensorer och AI tränat med syntetiska data. Framväxten av en ny marknad och nya regelverk för drönare och flygfarkoster i det undre luftrummet skapar möjligheter för svenska industriella aktörer. Men drönare utgör även en risk för denna marknad, där aktörer kan avsiktligt eller oavsiktligt störa eller förstöra. Målet med projektet är att ta fram system för att öka säkerheten i det undre luftrummet, både för civil luftfart och för säkerhet kring kritisk infrastruktur. Resultatet från projektet VISER kommer därmed kunna användas för att ge storskalig säkerhet för framtidens autonoma flygplatser och drönarlogistik såväl som ökad förmåga att detektera farkoster kring restriktionsområden som till exempel kärnkraftverk. Projektet VISER är ett samarbete mellan SAAB och RISE där ett kostnadseffektivt system tas fram och provas ut för övervakning av det undre luftrummet på regional nivå. Systemet bygger på sensorer och maskininlärning som tränat på kombinationer av inhämtade och syntetiska data och lärt sig detektera, klassificera och positionera okända luftfarkoster. Projektet tillämpar dynamisk produktutveckling och end-to-end AI, där korta iterationer i systemutvecklingen kopplas till pågående forskning inom AI.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Projektets löptid: jul 2022 - jun 2025
Status: Pågående