Sverige miljardsatsar på Avancerad Digitalisering för ökad konkurrenskraft och hållbarhet

Under våren 2023 gav regeringen Vinnova i uppdrag att öka insatserna till Avancerad Digitalisering. Till och med 2027 kommer regeringen bidra med minst 2,3 miljarder kronor på projekt som ska utveckla kraftfulla digitala lösningar i Sverige. Lösningar som också ska ge svensk industri en ledarroll i världen. Finansieringen i de beviljade projekten ska matchas av näringslivet med minst motsvarande summor. Avancerad Digitalisering blir nu ett miljardprogram och ett av Sveriges största forsknings- och innovationsprogram.

Digital teknik och innovation är avgörande för att stötta en nödvändig samhällsförändring. Avancerad Digitalisering växlar nu upp och breddar utlysningarna till nya områden efter beskedet om att regeringen stärker insatserna till programmet. Det innebär att programmet, som är ett partnerskap mellan Vinnova, Teknikföretagen, ABB, Ericsson och Saab, blir ett av Sveriges största innovations- och forskningsprogram.

– Den kraftfulla satsningen som regeringen meddelade i mars är mycket välkommen. Styrelsen har därför fattat beslut om att bredda programmet med ytterligare utlysningsområden, berättar ordförande Pontus de Laval.

Pontus de Laval, ordförande för Avancerad Digitalisering

Ännu mer för Sverige

Med start i juni 2023 erbjuds en rad spännande utlysningar inom allt från avancerad artificiell intelligens till Deeptech och jämställdhet inom industrin. Interaktionen mellan industrin, staten och akademiska samhället är en nyckelfaktor för att främja framgång. Genom att investera i breda och smarta lösningar kan vi med gemensamma krafter minska såväl miljöpåverkan som öka svensk förmåga kopplat till konkurrenskraft och säkerhet. Vi tror att genom att arbeta tillsammans uppnår vi ännu mer för att Sverige ska fortsätta vara en ledande forskningsnation med nästa generations lösningar i sikte.

Aktuella utlysningsområden

Styrelsen har beslutat om nya utlysningsområden som kompletterar Avancerad Digitaliserings portfölj från juni 2023.

  • Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering.
  • AI för avancerad digitalisering.
  • Deeptech för avancerad digitalisering.
  • Produktpass för avancerad digitalisering.
  • Datadrivna labb för avancerad digitalisering.
  • Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen.
  • Grön och digital omställning för hållbara godstransporter.
  • Löpande utlysning inom möjliggörande teknikområden (en befintlig utlysning inom Avancerad Digitalisering).
Sverigeflagga med illustration och texten Sverige miljardsatsar på Avancerad Digitalisering

Varför Avancerad Digitalisering?

A short film about Advanced Digitalisation – an innovation and research program in partnership.