Integrerat lärande

En av de största utmaningen för många företag är förmågan att attrahera kompetens och behålla spetskompetens.

Lärande och bättre förutsättningar för teknikinförande är centrala och integrerade delar i programmet. Avancerad Digitalisering vill bidra till att kunskap kommer till användning med syfte att gynna en utveckling som gör att vi kan göra ännu mer. Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten kräver nya lösningar.

Lärande som insatsområde

Avancerad Digitalisering har valt att ha lärande och kompetensutveckling som ett centralt temaområde.

Modellen ”integrerat lärande” är framtagen inom programmet för Avancerad Digitalisering som ett enskilt projekt, i samverkan mellan ABB, Ericsson och Saab. Syftet har varit att utveckla en modell som ska kunna användas för att accelerera lärandet i projekt som drivs inom programmet.

Illustration över modellen för integrerat lärande.
Modell för integrerat lärande.