Vi utökar styrelsen och inrättar fler programråd

Idag har Avancerad Digitaliserings styrelse beslutat om en ny organisation. För att göra det möjligt för programmet att växla upp i önskad takt och i linje med regeringens miljardsatsning behöver fler involveras. Styrelsen har av den anledningen beslutat om två nya styrelseledamöter och att programmet breddas genom fyra programråd.

Volvo Group och SISP stärker styrelsen

För att få fler perspektiv representerade i styrelsen har två nya ledamöter valts in efter en lång analysprocess och genom en valberedning.

Volvo Group och Johan Lundén, senior vice president och head of project and product strategy office, kommer att tillföra ytterligare perspektiv från industrin.

— Vi är mitt i en digital transformation och i en omställning till fossilfrihet samtidigt som våra egna klimatmål och lagstiftning driver på tempot. För att lyckas behöver vi kraftsamla över sektorsgränser och maximera kunskaperna om hur digitalisering kan vara en möjliggörare. Här ser vi stor potential med Avancerad Digitalisering och jag och Volvokoncernen ser mycket fram emot att bidra till utvecklingen framåt, säger Johan Lundén.

Stina Lantz, VD för Sveriges inkubatorer och science parks, väljs in som ledamot i styrelsen för att representera startup och scale-up-företag.

— Avancerad Digitalisering är en oerhört viktig satsning för hela den svenska industrin. Jag ser mycket fram emot att bidra med kunskap om, och uppkoppling mot, Sveriges startups och deras ekosystem. Våra unga innovativa företag behöver både kunder, partners och tillgång till testinfrastrukturer för att lyckas växa upp till att bli större företag. Samtidigt behöver industrin de nya företagens disruptiva innovationer. Avancerad Digitalisering kan möjliggöra detta, säger Stina Lantz.

Råd med fokus på industrins behov

Styrelsen har också beslutat om att inrätta fyra programråd. För att lyckas med en kraftsamling som främjar industriell utveckling behöver vi identifiera vilka behov, utmaningar, möjligheter som kopplar till utveckling och användning av teknik.

En paketering av industrins behov är en del av programmets uppdrag. Av den anledningen inrättas nu fyra programråd: ”Möjliggörande tekniker”, ”Elektrifiering”, ”Digital infrastruktur och kommunikation” samt ”Lärande och kompetensutveckling”.

Rådens huvuduppgift blir att bidra med analyser utifrån programmets prioriterade temaområden. Arbetet ska underlätta utformandet av relevanta programinsatser så att de stöttar och driver på den gröna och digitala omställningen. Styrelsen kommer inom snar framtid utse fyra nya ordföranden för programråden. Dessa ordföranden kommer sedan att ansvara för att bemanna råden med lämplig expertis. Det officiella arbetet för de nya programråden inleds i början av 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta programchef Nils Hertzberg.

Invalda ledamöter

Johan Lundén, Volvo Group
Stina Lantz, SISP