Finansiera projekt via utlysningar

Två utlysningar är aktuella för projekt som stärker Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom AI med industriella behov i fokus samt för samverkansprojekt som adresserar industrins och näringslivets utmaningar inom digital infrastruktur och kommunikation. 

AI för avancerad digitalisering 

Är ni ett konsortium som vill bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa AI-lösningar? Utlysningen är öppen för AI-relaterade forsknings- och innovationsprojekt med industriella behov i fokus. Med den här utlysningen vill Avancerad Digitalisering stärka Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom AI, och skapa nästa generations digitala lösningar. 

Digital infrastruktur och kommunikation 

Avancerad Digitalisering kommer att öppna en utlysning för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till Sveriges gemensamma förmåga att skapa och nyttja digital infrastruktur och kommunikation för industriella behov, till exempel utveckling av digitala nätverk och möjligheter att koppla upp och koppla ihop säkra system och produkter.  

Vem kan söka? 

Projekten ska drivas av konsortier med minst två deltagare, varav en industriell part i form av ett företag. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer kan delta. 

Hur ansöker man?