Nytt utlysningstillfälle i november

I november öppnar ett nytt utlysningstillfälle för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt med fokus på avancerad digitalisering.

Finansieringen riktar sig till projekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar möjliggörande teknik och förmågor med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering.

Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering

Vem kan söka?
Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?
Det går att söka mellan 2 och 15 miljoner kronor. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 30 miljoner kronor.