Öppen utlysning

Vi har nu öppnat ett nytt utlysningstillfälle för finansiering av forskningsprojekt med fokus på avancerad digitalisering.

Finansieringen riktar sig till projekt som fokuserar på att utveckla komponenter och systemlösningar för nästa generations industriella digitala lösningar. Ansökningen sker via Vinnova. Du hittar mer information om processen på deras webbplats.

Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.

Vem kan söka?
Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?
Det går att söka mellan 2 och 15 miljoner kronor. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 30 miljoner kronor.

Hur länge är ansökan öppen?
Ansökan är öppen till och med den 14 februari 2024. Den 10 april 2024 får du ett beslut om din ansökan.

Informationsmöte
Den 15 januari klockan 13:00 håller Vinnova ett informationsmöte där det finns möjlighet att ställa frågor om utlysningen.