Öppen utlysning inom cybersäkerhet 

Vi har öppnat en utlysning för finansiering av projekt som ska utveckla lösningar till cybersäkerhetsutmaningar inom avancerad digitalisering.  

Finansieringen riktar sig mot projekt som adresserar industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden. Finansieringen ger stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, policy och andra aspekter som kan bidra till ökad cybersäkerhet. Projektens löptid ska vara maximalt två år. Ansökningen sker via Vinnova. Du hittar mer information om processen på deras webbplats.

Vem kan söka? 
Projekten ska drivas av industrin och näringslivets behov, konsortiet ska består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet. 

Hur mycket finansiering kan ni söka?  
Det går att söka bidrag i spannet mellan 2 och 10 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande projektkostnader. Preliminär budget för utlysningen är 50 miljoner kronor. 

Hur länge är ansökan öppen? 
Ansökan är öppen till och med den 13 mars 2024. Den 4 juni 2024 får du beslut om din ansökan, godkända projekt får starta den 10 juni.