”Sveriges största konkurrensfördel: vår förmåga att göra innovation i det lilla”

Cybercampus Sverige kraftsamlar just nu för att sätta Sveriges cybersäkerhetskompetens på kartan. Avancerad Digitalisering har stöttat Cybercampus planeringsfas sedan 2021. Sedan september 2023 har Cybercampus övergått i en mer operativ fas. David Olgart är föreståndare för verksamheten.

– I Sverige är vi duktiga på innovation, men inte lika framstående när det kommer till innovation kopplat till cybersäkerhet. Vi vill öka kompetensnivån inom cybersäkerhet, men vi vet också att alla inte har tiden eller behovet att läsa flera år på högskola. Vårt mål är att så många som möjligt ska ha en rimlig lägsta kompetensnivå inom cybersäkerhet, berättar David.

David har 25 års erfarenhet av IT- och säkerhetsfrågor. Med bakgrund som sjöofficer, försvarsmaktsingenjör och konsult inom försvarssektorn ska han nu arbeta med cybersäker verksamhetsutveckling. Han har under sex år har jobbat med forskning och teknikutveckling i Försvarsmakten, med fokus på cyberförsvaret. Som föreståndare för Cybercampus Sverige ska han nu skapa förutsättningar för leverans av banbrytande forskning, utbildning och innovation för ett cybersäkrare Sverige. Den stora skillnaden nu från tidigare är arbetet med att knyta samman det nationella perspektivet med innovationskraften i näringslivet.

– Vi har sneglat på andra framstående länder inom cybersäkerhet och vi har identifierat Sveriges största konkurrensfördel: vår förmåga att göra innovation i det lilla. Vi är ett litet land och därför är det lätt att samarbeta. Vi har ett ”tillsammans-klimat” där alla inblandade förstår att ingen enskild kan lösa det här på egen hand. Det gör att den här typen av satsningar och samarbetsklimat kan dra till sig internationell expertis som behövs för att ytterligare förstärka kunskapslyftet vi eftersträvar. 

Cybercampus jobbar just nu aktivt för att få igång nationellt samarbeta mellan näringslivet, myndigheter, forskare och lärosäten. David berättar att det finns ett stort och brett engagemang för att delta i arbetet:

– Vi har en lång lista med intresserade organisationer, baserat på de över 150 individerna som var med på våra workshops förra året. Det krävs samverkan och samtal för att alla involverade parter ska förstå vad behovet är, och deras förväntan på Cybercampus. Och vad Cybercampus kan erbjuda tillbaka på ett trovärdigt sätt i olika tidsperspektiv. Med finansiering från Avancerad Digitalisering och Sveriges regering har vi större möjligheter att kunna skapa förutsättningar för ett cybersäkrare Sverige. Just nu letar vi lokaler för att skapa en inkluderande, neutral och inbjudande mötesplats för samtal, konferenser och laborationer. Det är viktigt med en fysisk plats som förutsättning för interaktion, gemensamt arbete och känslan av att höra till något större – Cybercampus – parallellt med lokal förankring till tvärvetenskapliga kompetenser på universitet, yrkeshögskolor liksom avnämare och partners i näringslivet.

Listan på Cybercampus förväntade resultat är omfattande. Cybercampus jobbar utifrån visionen ”Banbrytande resultat bortom det möjliga för enskilda”, vilket betyder att det krävs kraftsamling och samverkan mellan alla involverade för att lyckas leverera de förväntade effekterna och få utväxling i satsningen.

– Vi måste kunna förklara sammanhang och riktning och visa vägen framåt, steg för steg. En tydlig leverans är bättre cybersäkerhet här och nu – grundläggande cyberhygien – oavsett om det handlar om kompetensnivån hos allmänheten eller kunskap om säker utveckling, drift och underhåll av komplexa system. Båda är viktiga. Vi pratar redan nu om mikrokurser i cybersäkerhet och kommer samla företrädare från näringslivet för att bättre första deras behov av cybersäkerhet i kommande produktgenerationer. Jag föreställer mig också att Cybercampus kan bidra med oberoende råd till beslutsfattare på olika nivåer, exempelvis till offentliga utredningar. Behovet av cybersäkerhet är inte knutet till enskilda teknikområden eller ”verksamhetsvertikaler”, det skär genom hela samhället.

David är mycket nöjd och optimistisk utifrån att det finns stort stöd och hög frammarsch i arbetet:

– Om ett år är Cybercampus en etablerad aktör och har redan bidragit till ett cybersäkrare Sverige. Och vi har en tydlig plan för hur alla banbrytande resultat som återstår ska nås, tillsammans. Den tekniska utvecklingen går otroligt fort, och något vi kan vara säkra på är att det uppstår nya utmaningar hela tiden. Oavsett vilka lösningar vi hittar här och nu. Den här satsningen ger oss möjligheten att skapa en överblick om vart vi ska, vad vi ska samverka om för att nå dit och hur.

David Olgart, föreståndare Cybercampus Sverige.

Cybercampus 3 prioriterade aktiviteter för 2023/2024:

1. Genomfört ett antal utbildningsaktiviteter.

2. Påbörjat etableringen av ett nationellt ”bug bounty-program”, som kommer vara en viktig del av cybersäkerhetsekosystemet och hjälper organisationer att upptäcka och åtgärda sårbarheter i programvaror, webbplatser eller system.

3. Vara en betrodd och oberoende rådgivare till beslutsfattare.

Kort om Cybercampus

  • Planeringen för Cybercampus Sverige har gjorts av en planeringsgrupp bestående av KTH, Försvarsmakten och Rise, Karlstads Universitet, MSB, Saab och Ericsson. Över 150 personer från olika organisationer från hela Sverige har engagerat sig i planeringsarbetet.
  • Avancerad Digitalisering har finansierat planeringsarbetet för Cybercampus sedan 2021.
  • I senaste budgetpropositionen föreslår regeringen att Cybercampus Sverige tillförs 25 miljoner kronor 2024 och därefter 40 miljoner per år. Pengarna ska användas för att bygga upp verksamheten och skapa förutsättning för utväxling av satsningen tillsammans med universitet, institut, näringsliv och myndigheter.
  • Cybercampus syfte är banbrytande resultat, ett cybersäkrare Sverige och att öka svensk konkurrenskraft inom cybersäkerhet.
  • Idén är inspirerad från andra framstående länder inom området, så som Schweiz och Tyskland.