Möjliggörande tekniker

Programrådet för Möjliggörande tekniker ansvarar för att främja utveckling och implementering av nya tekniker som möjliggör avancerad digitalisering, med utgångspunkt i programmets identifierade teknikområden.

Utveckling av avancerad teknik

Sverige och svensk industri ska ligga i framkant i den digitala och gröna omställningen. Avancerad Digitalisering arbetar för att Sverige ska vara ett land som utvecklar nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar, inte minst för att att klara den globala konkurrenskraften och den gröna omställningen. Interaktionen mellan industrin, staten och det akademiska samhället är en nyckelfaktor för att främja framgång.

Ett programråd för nya tekniker

Programrådet för Möjliggörande tekniker har huvudsakligen ett gränsöverskridande förhållningssätt, det vill säga att insatser behöver inte vara knutna till ett tillämpningsområde eller bransch. Programrådet ansvarar för att främja en bred utveckling och implementering av nya tekniker som möjliggör avancerad digitalisering. Följande teknikområden har identifierats som viktiga.

  • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
  • End-to-end AI i utveckling, produktion och tjänster.
  • Autonoma system – utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan.
  • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering inklusive användning av digitala tvillingar.
  • Mjukvaruutveckling inklusive återanvändning och kontroll av säkerhet vid användning av öppen källkod.

Tillsammans skapar vi nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.

Medlemmar i rådet

Niklas Fock, ordförande

Lena Backlund, processledare

Neda Tooloutalaie, Saab

Fredrik Gunnarsson, Ericsson

Tobias Gentzell, ABB

Magnus Nydén, Astra Zeneca

Peter Mårdberg, Volvo Group

Staffan Nyström, Vinnova

Fredrik Weisner, Vinnova

Kontakt