5G Edge Innovations for Mining

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att skapa intelligentare gruvsystem som stödjer autonomi, produktivitet och säkerhet i gruvan. Projektet syftar till att utveckla en modern edge-plattform och tillhörande portfölj av edge-medvetna applikationer för den autonoma gruvan.

Pilotdemonstrationer av 5G-anslutna drönare i en gruvmiljö planeras, liksom innovativ användning av modern AI-teknik och hård- och mjukvara för edge-till-cloud-applikationer. Applikationer inkluderar videoanalys i realtid, autonom navigering och tidssynkroniserade seismiska sensorer.

Förväntade effekter

Projektet förväntas bidra till nästa generations digitala infrastruktur och nya applikationer utvecklade i Sverige för gruvindustrin. Deltagande små och medelstora företag kommer att få en konkurrensfördel genom att vara tidiga i utvecklingen av applikationer som utnyttjar 5G-nät med så kallade deep network edge computing, t.ex. latenskritiska applikationer.

Svensk attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar förväntas stärkas och svensk industris konkurrenskraft förbättras. Parterna inkluderar ett universitet, ett forskningsinstitut, innovativa start-ups, ledande industriföretag inom digital infrastruktur samt en global teknik- och innovationsledare inom gruvdrift. Partnerna kommer tillsammans att samla in krav, designa applikationer och det övergripande edge-to-cloud-systemet, implementera mjukvara och andra artefakter och demonstrera lösningarna i både en testbädd och en verklig gruvmiljö. Den befintliga testbädden 5G Innovation Hub North kommer att användas och utökas med nya funktioner.

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet inst system- och rymdteknik
Projektets löptid: nov 2021 - nov 2024
Status: Pågående