God jul och gott nytt år

Ett år i framkant: Avancerad Digitaliserings årskrönika

Året 2023 går mot sitt slut, och det är dags att reflektera över de framsteg som Avancerad Digitalisering har gjort samtidigt som vi blickar fram mot det kommande året, 2024. I en tid av snabb teknologisk utveckling har Avancerad Digitalisering blivit en betydande kraft för forskning och innovation i samverkan. Vi sammanfattar detta händelserika år, en tidsperiod som definierat programmets fortsatta resa.

Från vision till handling

Avancerad Digitalisering är ett program som syftar till att kanalisera industrins och statens gemensamma intresse för forskning. En forskning som gynnar den industriella utvecklingen men också som ger viktiga samhälleliga effekter. I mars meddelade regeringen att de tilldelar Avancerad Digitalisering ytterligare budgetanslag. En viktig milstolpe och genom beskedet ökar chanserna att förverkliga programmets mål och ambitioner.

Pontus de Laval, styrelseordförande för Avancerad Digitalisering, uttrycker sin glädje:
— Det var fantastiskt att få regeringens beslut redan i mars. På så sätt kunde arbetet växlas upp och det gör att vi idag har över 400 aktörer som är engagerade i mer än 180 projekt. Det har varit över 800 unika aktörer som har sökt finansiering. Detta momentum kommer att fortsätta nästa år.

Pontus de Laval, styrelseordförande

Tillsammans uppnår vi mer

Under året har programkontoret fört samtal med ett stort antal aktörer och 2023 har också varit en tid för att forma insatser med fokus på kommunikation, dialog och samverkan.
Pontus fortsätter:

—  Vår konferens Mötesplats Avancerad Digitalisering som hölls den 26 maj i år var en framgångsrik och intressant dag med spännande seminarier och engagerade deltagare. Det blev då tydligt att vi, tillsammans, åstadkommer betydande framsteg med programmet.

Arbetet med att katalysera samverkan och främja kunskapsdelning mellan insatser och projekt är en viktig del av programmet. Formerna kommer att fortsätta utvecklas under kommande år. Vi ser fram emot att skapa ännu fler tillfällen där projekt kan dela erfarenheter, och föra samtal om hur vi kraftsamlar framåt.

Illustrativ bild Mötesplats Avancerad Digitalisering

Ny organisation

Under året har programverksamheten även fokuserat på att bygga framåt för att forma en organisation som kan utföra fler utlysningar och initiativ. Ingen kan ensam lösa utmaningar som rör smarta och säkra dataflöden mellan komplexa system. Detta har blivit ännu tydligare under 2023. På så sätt behöver Avancerad Digitalisering bli bra på att definiera de industriella behoven och att dessa formuleras i bred samverkan.

I december beslutade programmets styrelse att tillsätta nya programråd. Under 2024 kommer dessa programråd bidra till att programmet ännu mer effektivt ringar in behov inom områdena ”möjliggörande tekniker”, ”elektrifiering”, ”digital infrastruktur och kommunikation” samt ”lärande och kompetensutveckling”.

Inför 2024

Digital teknik och innovation är exempel på möjliggörare i den nödvändiga förändringen som sker i samhället och inom industrin kopplat till grön omställning och krav på ökad resiliens. Alla som står bakom programmet delar visionen om att Sverige ska förbli en ledande forskningsnation och att nästa generations lösningar utvecklas här. 2023 kan kort och gott beskrivas som året då verksamheten tog fart och vi börjar se tydliga framsteg. Under 2024 kommer det hända ännu mer.

Pontus ser fram emot fortsättningen:
—  Ett nytt år innebär nya krafttag! Med vår nya organisation och verksamma programråd ser jag fram emot att vi bygger vidare på det som finns och får fler insikter från pågående projekt. Vi kommer också fortsätta att utveckla vår samverkansplattform, bland annat AdvancedFocus för att bjuda in till inspirerande seminarier.

God Jul och Gott Nytt År!

Höjdpunkter och framsteg 2023

• 2,3 miljarder från regeringen under 2023-2027
• 12 utlysningsomgångar 2023
• 125 nya projekt har tillkommit 2023
• 400 unika aktörer engagerade i 180 projekt
• 800 unika aktörer har ansökt om finansiering
• 1,6 miljarder upparbetad budget
• Avancerad Digitalisering lanserar nytt varumärke
• Ny webbplats
• Vi börjar med Linkedin
• Medverkan under Swedish Innovation Days
• ”Mötesplats Avancerad Digitalisering” genomfördes för första gången för alla projekt
• Film om Avancerad Digitalisering
• Advancedfocus sjösattes
• Beslut om nya styrelsemedlemmar (Volvogroup och SISP)
• Beslut om nya programråd och arbetsordning inför 2024