Projekt och utlysningar

Forsknings- och innovationsprojekt

Avancerad Digitalisering finansierar projekt genom utlysningar. Projekt kan ha olika storlekar: testbäddsprojekt, innovationsprojekt och idéprojekt. Projekt ska vara drivna av industriella behov och relevanta inom något eller några av de tekniska fokusområdena som programmet har ringat in.

  • Säkra digitala plattformar
  • Cybersäkerhet
  • AI End-to-End
  • Edge, cloud, 5G/6G-nät
  • Autonoma system
  • Datadriven utveckling
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling
  • Mjukvaruutveckling

Hur beviljas ett projekt

I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation och forskning om ny teknik med syftet att göra skillnad.

Ett antal gånger om året genomförs avläsningar utifrån de utlysningar som publicerats på Vinnovas webbplats.

Pågående projekt
Beviljade projekt 92 st
Investerad summa 965 mkr
Unika aktörer 227 st
Totalt antal aktörer 393 st