Expert Learning Lab

Lärande för experter

Expert Learning Lab är en samverkanssatsning inom Avancerad Digitalisering för att hjälpa organisationer att omskola och utbilda sina anställda. Målet är att främja lärande för experter som redan har betydande kompetens inom avancerad digitalisering.

Vision

Visionen är att Expert Learning Lab ska bli det ledande nationella centret och en internationell förebild inom industriellt och kontinuerligt lärande för teknikexperter.

Labbet ska fungera som en innovativ miljö för tvärorganisatoriskt lärande där industri och akademi samarbetar för att säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft.

Uppdrag

Expert Learning Labs uppdrag är att stödja lärande inom kritiska områden av avancerad teknik och stärka akademins roll inom livslångt lärande, genom att tillhandahålla metoder och principer.

För närvarande arbetar projektet med att designa, utforska, utvärdera och demonstrera olika upplägg för ett operativt lärandelabb.

Projektets faser

Pågående projekt delas upp i följande tre faser:

Fas 1 (2021-2024): Leverera en integrerad lärandemodell och läranderesor genom agil utbildningsutveckling.

Fas 2 (2023-2024): Utveckla ett industridrivet lärandelabb för experter, inklusive en långsiktig operativ plan baserad på resultaten från fas 1 och samarbetet med akademin.

Fas 3 (2024-2033): Implementera Expert Learning Lab som ett långsiktigt fungerande initiativ.

Förväntade resultat och värde

  • Förslag på nya samverkansformer mellan akademi och industri
  • Affärsplan
  • En digital plattform
  • Go-live plan
  • Förändringsledningsstrategi för konsortiets parter
  • Katalog över läranderesor
  • Plan för tillämpad vetenskaplig metodik i Expert Learning Lab
  • Vidareutvecklad Playbook för integrerat lärande i projekt

Målet med Expert Learning Lab är att skapa en unik miljö där experter kan samarbeta, innovera och experimentera på sätt som inte är möjligt i en traditionell miljö. Experter ska ges möjlighet att att ta del av världsledande kunskap, verktyg och expertis som stöds av etablerade lärandemodeller.

Se presentation om Expert Learning Lab

Marie Dahlblom, ABB, Fredrik Elieson, Volvokoncernen och Otto Carlander, Saab berättar om Expert Learning Lab på Mötesplats Avancerad Digitalisering, 26 maj 2023.

Fakta

Koordinator: Saab
Deltagare: ABB, Ericsson, Volvokoncernen, Saab, Chalmers, KTH, Linköping Universitet, Örebro Universitet
Projektets löptid: Februari 2023 – Juni 2024
Status: Pågående

Expert Learning Lab består av personer både från industrin och akademin.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Tilde Bjärfors.
E-post: tilde.bjarfors@fortos.se

Nedan listas kontakter från de deltagande organisationerna:

Marie Dahlblom, ABB
marie.dahlblom@se.abb.com

Ulrika Lindelöf, Ericsson
ulrika.lindelof@ericsson.com

Fredrik Elieson, Volvokoncernen
fredrik.elieson@volvo.com

Otto Carlander, Saab
otto.carlander@saabgroup.com

Ulrika Lundqvist, Chalmers tekniska högskola
ulrika.lundqvist@chalmers.se

Jan Gulliksen, Kungliga tekniska högskolan
gulliksen@kth.se

Fredrik Heintz, Linköpings universitet
fredrik.heintz@liu.se

Amy Loutfi, Örebro universitet
amy.loutfi@oru.se

Mer om integrerat lärande