En modell för integrerat lärande

Att dela och ta emot kunskap

För att accelerera svensk industris förmåga att utveckla och använda ny digital teknik finns nu en modell för att samla och sprida ny kunskap i avancerade tekniska projekt.

Bakgrund

Modellen ”integrerat lärande” är framtagen inom programmet för Avancerad Digitalisering som ett enskilt projekt, i samverkan mellan ABB, Ericsson och Saab. Syftet har varit att utveckla en modell som ska kunna användas för att accelerera lärandet i projekt som drivs inom programmet. Modellen tar fasta på integrerat lärande och erfarenhetsdelning för att ny kunskap ska kommer en större intressegrupp till del, till exempel inom svensk industri och akademi. Modellen är baserad på erfarenheter från ett stort antal projekt inom partnerföretagen samt forskning och analyser inom området integrerat lärande.

Vad kan modellen bidra med?

  • Underlätta för medarbetare att lära av varandra.
  • Fånga in kunskap på ett strukturerat sätt, tidigt i projektet.
  • Främja kunskapsdelning till yrkesverksamma i andra team, projekt, företag eller högskolor och universitet.

Hur fungerar modellen?

Modellen (se bild nedan) består av tre delflöden som samverkar med varandra;

  • I modellens vänstra flöde skapas och delas ny kunskap i avancerade projekt.
  • I mittersta flödet skapas läranderesor utifrån den nya kunskapen.
  • I den högra flödet anpassas och skalas kunskapen för fler och större målgrupper.

I modellen ingår en handbok (playbook) som förklarar hur man praktiskt sätter igång att arbeta med den, hur man integrerar lärandet på ett sätt som stödjer verksamhetens och projektets mål samt hur man sprider kunskapen utanför projektet.

Vem riktar sig modellen till?

Alla som bedriver ett avancerat projekt behöver inkludera ett lärande. Oavsett om du är projektledare eller deltagare i ett projekt, eller specialist inom lärande, tveka inte att ta kontakt för att lära mer om hur modellen kan användas.

Se presentation om modellen

Lars Bergquist, Ericsson och Rohbert Lundkvist, Saab berättar om integrerat lärande på Mötesplats Avancerad Digitalisering.
Bild: The Integrated learning method