AM Intelligence – a platform for data driven defect detection in additive manufacturing

Syfte och mål

Additiv tillverkning (AM), som mer allmänt brukar benämnas ”3D-printning”, revolutionerar hur industrin utvecklar, tillverkar och reparerar sina produkter. I projektet ”AM Intelligence” kommer vi att adressera en av de viktigaste utmaningarna inom AM, kvalitetssäkring. Vi kommer att utveckla en plattform för automatiserad defektdetektering som kan användas för kvalitetssäkring och processkontroll inom additiv tillverkning i metall. Inom ramen för projektet kommer vi under projektets gång att generera 1) en teknisk demonstrator, 2) ny kunskap och 3) nya produkter och tjänster. Resultatet kommer spridas till de deltagande parterna och indirekt till svensk industri. På längre sikt kommer projektet att bidra till den allmänna industrialiseringen av additiv tillverkning och därmed en mer hållbar produktion. Projektet genomförs i samarbete mellan AM FoU-företaget AMEXCI och visualiseringsföretaget Interspectral. Projektet är modulärt och genomförs genom 6 olika arbetspaket som tillsammans utgör en plattform.

Fakta om projektet

Koordinator: Interspectral AB
Projektets löptid: jan 2023 - jun 2024
Status: Avslutat