Cybercampus Sverige

Syfte och mål

Cybercampus Sverige är ett nationellt samarbete mellan flera universitet, högskolor, forskningsinstitut, statliga myndigheter och privata företag i Sverige.

Cybercampus ska utgöra ett centralt nav för utbildning, forskning och innovation inom cybersäkerhet. Infrastrukturen som Cybercampus kommer tillhandahålla ska skapa unika och värdefulla möjligheter för samarbete mellan lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter och svenskt näringsliv. Cybercampus ska underlätta utbildning inom cybersäkerhet samtidigt som man genomför forskning och innovation inom området.

Förväntade resultat

Ambitionen är att stärka Sveriges profil som ett innovationsfokusera och kunskapsdrivet land med hög kompetens inom cybersäkerhet. En höjd nivå vad gäller cybersäkerhet kan främja Sveriges konkurrenskraft genom att göra landet till en attraktiv och pålitlig affärspartner med ett avancerat och innovativt cybersäkerhetsekosystem.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Deltagare: Saab, Ericsson, Försvarsmakten, Rise, KTH och Karlstads universitet
Projektets löptid: apr 2023 - mar 2024
Status: Avslutat